Posts

Keelepöörde uudised

Eesti keelepööre ja raamatukogude tulevik

Uus valitsuskoalitsioon on võtnud eesmärgiks keelepööre teoks teha

HTM sidus õpetajate riigikeele oskuse nõude teiste kvalifikatsiooninõuetega

Pressiteade: Ida-Virumaa võtab tööle ligi 100 uut haridustöötajat

Eesti keele kui teise keele vabariiklik olümpiaad

Eesti keele ja kultuuri täienduskoolitus Ida-Virumaa õpetajatele

Esseekonkurss "Oled see, mida loed"

Aprillikuu on LAK-õppe kuu

Virumaa eesti hariduse selts tunnustas eesti keele mainekujunadajaid

Põhikooli lõpueksamite lävend - topeltstandardite jätkumine või motivatsioonivõti

Ida-Virumaal tunnustatakse taas eesti keele õpetajaid ja eesti keele õppe toetajaid

Eesti keelepöörde edukas 2021. aasta

Töörühm esitas kinnitamisele eestikeelse hariduse tegevuskava