Posts

Keelepöörde uudised

Esseekonkurss "mina õpin eesti keelt"

Põhikoolide algastme eesti keele teise keelena õpetajate meistriklass alustas

Keelepööre on saanud sisse enneolematu hoo

Kultuuriteadlikkuse programm Id-Viru õpetajatele

Uudiseid Eesti keelepöördest

Oh, riigieksam, riigieksam, millal sina tuled, mul on valmis juba ....

HTM toetab eestikeelset õpet täiendavate ressurssidega uuest õppeaastast

Riigieksamitega seoses on juba rohkem selgust

Kuidas hakkama saada kodukoolis ja kodutöökohal

Peagi algavad eesti keele veebikursused

HTM-i töörühm arutas Ida-Viru koolijuhtidega keeleõppe toetamise probleeme

Irene Käosaar jätkab Integratsiooni Sihtasutuse juhina