Riigieksamitega seoses on juba rohkem selgust

Tänaseks on President allkirjastanud nn "Abipolitseiniku" kobarseaduse, milles olid olulised seadusemuudatused ka haridusvaldkonnas, täpsemalt aga PGS-is. Seadusega saab tutvuda siin.

Vabariigi Valitsus kiitis 4.mail  heaks ettepaneku, mille kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid
sooritamata.

Praeguses olukorras on oluline anda õpilastele valik – sooritada riigieksameid või mitte, teha seda praegu või hiljem. Siiski kutsume kõiki abituriente eksamitel osalema, sest tulevikku silmas 
pidades võib see olla edasiõppimiseks vajalik. 

Abituriendid, kes on tänavu eksamitele registreerinud, saavad soovi korral sooritada eesti
keele või eesti keele teise keelena riigieksami, matemaatika riigieksami ning ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksami.
Riigieksamid toimuvad mai lõpus-juuni alguses ning tulemused avalikustatakse hiljemalt 30. juunil.

Riigieksamite toimumise ajad:

        * Eesti keel (kirjalik) – 29. mai 2020
        * Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 1. juuni 2020
        * Eesti keel teise keelena (suuline) – 1.-3. juuni 2020Comments