Eesti keelepööre jätkub

Eesti keelepöörde missioon on õpetajate professionaalse arengu toetamise ja erinevate huvigruppide vahelise koostöö arendamisega luua parimad võimalused õppijatele eesti keele omandamiseks ja edasiarendamiseks.

Üheks koostöövormiks on temaatilised konverentsid, seminarid, aga ka töörühmade, ainesektsioonide ja aineliitude kohtumised ning omavaheline koostöö.

2019.a oktoobris toimus Sillamäel I keelepöörde võrgustiku konverents, kus osales üle 70 eesti keele õppega seotud õpetaja, koolijuhi, koolitaja ja omavalitsuse esindaja. Ühiselt arutleti eesti keele õppe probleemide ja võimaluste üle. Nenditi, et keelepöörde võrgustiku loomine ja arendamine on vajalik.
Vajalik on teha koostööd nii Eesti Võõrkeeleõpetajate Liiduga, Eesti keele kui teise keele õpetajate liiduga ja Eesti õpetajate ühenduste koostöökojaga. Koostöös peitub sünergia.

Käesoleva aasta 25. veebruaril kohtusid Jõhvis, Ida-Virumaal EVÕL-i juhi Ene Petersoni eestvedamisel eesti keele kui teise keele õpetajad. Kohtumisel tõdeti, et eesti keele kui teise keele õpetajate  aineliidu tegevus on oluline ja vajab taaselustamist. Soovitan lugeda Ingrid Preesi artiklit "Aineliitu kuulumine muudab õpetaja hääle kõlavamaks" Õpetajate Lehes siin .

27.veebruaril toimus TalTechi Virumaa kolledzi eesti keele õpetajate eestvõttel eesti oskuskeele seminar. Lähemalt seminarist saab lugeda artiklist "Hoiame ja arendame eesti oskuskeelt" siin .

Eesti meedias ilmunud keelepöördega seotud artiklitest saab ülevaate siin.

Olgem terved ja tehkem koostööd meie ühiste eesmärkide täitumiseks.


Comments