Eesti keele õpetajatel tööpuudust karta pole


Eesti keele õpetaja ameti ja rolli tähtsust on raske üle hinnata. Ootused eesti keele õpetajatele on ühiskonnal väga kõrged. Sageli täidab eesti keele kui teise keele õpetaja lisaks õpetaja põhitegevusele venekeelsetes koolides ka mitmeid teisi ülesandeid, kus eesti keele oskamine on oluline.
Eesti keele õpetajate tööpakkumisi võib leida erinevates tööportaalides,  kuulutusi leiame koolide kodulehtede kaudu, töötukassa personalikuulutuste seas.  Sageli kuuleme koolijuhtide kohtumistel, et õpetajaid ei jätku. Eriti aga pole neid leida Ida-Virumaa lasteaedadesse ja üldhariduskoolidesse. 

Eestis koolitavad eesti keele õpetajaid Tallinna ülikool ja Tartu Ülikool, eesti keele kui teise keele õpetajaid TÜ Narva Kolledz ja Tallinna Ülikool.

Õpetajaks õppimise võimalused Eesti kõrgkoolides
Eesti keele õpetaja ja eesti keele kui teise keele õpetajate õppekavad 2020.a 

Tööpakkumised eesti keele õpetajatele Comments