Tallinnas toimus Eesti Haridusfoorumi konverents

Tallinnas toimus 18.veebruaril taas järjekordne Eesti Haridusfoorumi (EHF) konverents, seekord teemal "Individuaalsed õpirajad avatud haridusruumis".


Foorumil käsitleti individuaalseid õpiteid/õpiradasid, mis on sõnastatud haridusstrateegiat 2035 ettevalmistavates dokumentides kui kogu elukaare jooksul jätkuvat individualiseeritud õpet, kus ühiskonna arengust tulenevate eesmärkide saavutamiseks kavandatakse õppija ja õpetaja koostöös õpiprotsessi, mis arvestab õppija huve, vajadusi, võimeid, individuaalset õpistiili, eeldab õppija aktiivset osalust (agentsust) ning sisu, meetodite ja õppimise rütmi kohandamist vastavalt õppija individuaalsetele vajadustele. 

Õpetajate lehes on pikem ülevaade konverentsil arutatust.  Üks huvitav mõte ÕL artiklist:
"...Sutropi sõnul on üldhariduskoolis olemine kadunud aeg. Hoolimata sellest, et palju on räägitud ennastjuhtivast õppijast, on koolis ikka õppepäevad, õpikud, õpetaja õpetab klassi ees ja aktiivne õppimine algab kodus pärast tunde. Õpilasele antakse ette suurem osa sellest, mida ta peab õppima, ja õpetaja õpetab klassi, mitte last. Sellest peaksime lahti saama.
Kas olete nõus?

Artiklit "Uues mustris kool, õpitee ja õpetaja" saab lugeda siin 


Comments