Tea ja tunne Tammsaaret - tulemas võistulugemise konkurss


Traditsiooniks on saamas võistulugemised. Järjekordne võistulugemine "Hansenist Tammsaareni" toimub sel aastal nii Albus  kui ka Narvas.  Lisaks sellele, et nende paikadega on seotud Anton Hansen Tammsaare, on oluline märkida, et selle võistulugemise korraldaja on Albust pärit ja Narva Kolledzis eesti keele ja kirjanduse õppejõud Enda Trubok.

Enda Trubok, võistulugemise korraldaja
Foto: jarvateataja.postimees.ee 
Traditsioonilisele võistlusele on sel aastal lisandunud sihtrühmana täiskasvanud, võistulugemise vilistlased.

XVII Hansenist Tammsaareni loomingu võistulugemine toimub Järvamaal Albu Põhikoolis reedel, 31. jaanuaril ning  13. märtsil VI Ida-Virumaal TÜ Narva Kolledžis
Narva võib tulla kõikidest Eestimaa piirkondadest.

Võistulugemise eesmägid on:
  • Populariseerida A. H. Tammsaare loomingut nii eesti rahvusest kui ka muud keelt kõnelevate  inimeste  hulgas.
  • Arendada noorte eesti keele kui riigikeele oskust.
  • Täiustada etlusalaseid oskusi (väljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust jne), et olla tulevikus tööturul konkurentsivõimelisemad.
  • Tutvustada Tammsaare sünnipaika Vargamäel ning Ida -Virumaad kui Tammsaarega seotud paika. (Narvas sai Tammsaare gümnaasiumi lõputunnistuse, Narva-Jõesuus puhkas perega).
  • Luua kontakte erinevast kultuuriruumist inimeste vahel.
  • Tutvustada Tammsaare loomingu kaudu noortele eesti kultuuri. Arendada suulist väljendusoskust, luues eestikeelse keelekeskkonna muust rahvusest inimestele.
Comments