HTM toetab eestikeelset õpet täiendavate ressurssidega uuest õppeaastast

HTM projektis, mis on võimaldanud venekeelsetel lasteaedadel palgata lisaks olemasolevatele töötajatele rühmadesse juurde ühe eestikeelse lisaõpetaja, on seni osalenud 25 lasteaeda  83 rühma ja 1660 lapsega.

Sel aastal ootab ministeerium lisaks lasteaedadele projektiga liituma ka esimesi ja teisi klasse vene õppekeelega koolidest ning eesti õppekeelega koolidest, kus seistakse silmitsi mitmekeelse õppe proovikividega. 


Lasteaiad ja koolid saavad projektis osalemiseks sooviavaldusi saata kuni 18. maini. Õpetajatel, kes soovivad asuda tööle venekeelses lasteaiarühmas või 1. ja 2. klassis, kus õpib vähemalt 10 muu kodukeelega last, tuleb avaldus esitada 22. maiks.  


Rohkem infot eesti keele lisaõpetaja projekti kohta saab lugeda siin

TÜ Narva Kolledzi uuringut +1 õpetaja venekeelses põhikoolis saab lugeda siin

Comments