Irene Käosaar jätkab Integratsiooni Sihtasutuse juhina

Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu otsustas 17.aprillil üksmeelselt pikendada Irene Käosaare lepingut järgmiseks perioodiks. Irene Käosaar juhib Integratsiooni Sihtasutust 1. septembrist 2017.

Irene on panustanud väga olulisel määral Ida-Virumaa keelepöördesse. Tema poolt juhitava Integratsiooni Sihtasutuse ja Eesti Keele Majade tegevus eesti keele õppes on olnud meie maakonnas enneolematult aktiivne ja mõjus. Irene on ka keelepöörde nõukoja liige.

„Irene Käosaar on väga edukalt juhtinud Integratsiooni Sihtasutust suurte muutuste perioodil, taasluues ja restruktureerides organisatsiooni ning aidanud oma juhikvaliteediga märkimisväärselt kaasa sihtasutuse kui lõimumisvaldkonna kompetentsi- ja rakendusüksuse arengule,“ kommenteeris otsust Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu esimees Birute Klaas-Lang.

Comments