HTM-i töörühm arutas Ida-Viru koolijuhtidega keeleõppe toetamise probleeme


Haridus- ja teadusministeeriumi ning Ida-Virumaa koolijuhtide 22.aprilli veebikohtumisel arutati, millised on koolide probleemid ja vajadused nende lahendamiseks, mis tulenevad õpilaste erineval tasemel keeleoskusst.
Muuhulgas arutati ka seda, milline võiks välja näha riigipoolne eestikeelsete põhikoolide toetamine muukeelsete laste õpetamisel. Ida-Virumaal on aina rohkem venekeelsete perede lapsi hakanud käima eestikeelsetes koolides, kus paljud neist vajavad koolis edasi jõudmiseks õpetajate eritähelepanu. 

Keelepöörde võrgustiku poolt tõi Sillamäe Gümnaasiumi direktor Arno Kaseniit välja ka probleemid, mis on seotud eesti keele õppega venekeelsetes koolides. Kaseniit tõdes, et venekeelsed koolid vajavad jätkuvalt tuge eestikeelsesse keskkonda õppekäikude korraldamiseks, õpetajate keelekoolitusteks ning õppevara loomiseks.

HTM õppekorralduse osakonna juhataja Ingar Dubolazov: 
"Me räägime hästi tihti õpetajatest, me räägime tihti lastevanematest, aga oluline on see, et laps ei kaoks meil haridussüsteemis selles mõttes ära, et keeleoskus on talle takistuseks õppes sisulises edenemises. Oluline on see, et see laps oleks oma arengus toetatud, see on see, mille nimel me töötame. Oluline on anda kõikidele lastele võrdsed võimalused."

Comments