INNOVE pakub LAK-õppe koolitusi

Innove mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskus korraldab täienduskoolitusi õpetajatele, õppejuhtidele, kelle tööks on toetada muu kodukeelega lapsi eestikeelses õppes.

Äsja algas registreerumine 2020. aasta lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikakoolitustele, mis on suunatud põhikooliõpetajatele.


Avatud on terve aasta koolituste info. Kavandage kohe ka 2.poolaasta koolitused nii algajatele, kui ka juba kogemustega õpetajatele.
NB! Valikus on 4 üleriigilist ja 12 piirkondlikku koolitust!
  
SA Innove kodulehel https://www.innove.ee/ on registreerimisinfo juba kättesaadav ka avalikkusele: https://www.innove.ee/uudis/algas-registreerumine-2020-aasta-lak-oppe-koolitustele/

Toetagem õpetajaid!

Heade soovidega

Innove_logo-meil
Maire Kebbinau
Õppekava- ja metoodikaagentuur
Mitmekeelse õppe ja keelekümblusmetoodika keskus
peaspetsialist

SA Innove
Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
+372 7350648

Comments