Eestikeelsetes koolides õppivad muukeelsed lapsed vajavad õpituge

ERR-i portaalis err.ee avaldatud uudise kohaselt kavandab haridus- ja teadusministeerium järgmisest aastast toetama hakata eestikeelsetes koolides õppivate eesti keelest erineva kodukeelega õpilaste lisaõpet. 
Allikas:kirjatark.ee


Haridusministri sõnul on eesmärk rakendada uut eesti keele õppe toetuse süsteemi juba järgmisest õppeaastast. 

Probleemi lahendamiseks on loodud komisjon, kes peab välja töötama uue muukeelsete laste toetusõppe rahajagamise mudeli. 

Rohkem loe err.ee portaalist siin..

Soovitame lugeda ka Martin Ehala artiklit
Kirju keeletaustaga klass kui uus reaalsus

Comments