Eesti Keelepööre ja Eesti Võõrkeeleõpetajate Liit teevad koostööd

Hea uudis on see, et täna, 20.jaanuaril esitasime koos Eesti Võõrkeeleõpetajate Liiduga (EVÕL) Innovele projekti "Keelepööre- vajalik, võimalik, kasulik" rahastamise taotluse. Haridusühenduste koostööd toetav projektide taotlusvoor avanes eelmise aasta sügisel ja lõppes 20.jaanuaril.

Toetust antakse eesmärgiga toetada õppekava rakendamist, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamist ning professionaalse kapitali arendamist, toetades koostööd haridusühenduste vahel ning suurendades nende tegevusvõimekust. 
Toetust antakse haridusühenduste vaheliste koostööprojektide elluviimiseks.
Allikas: Innove.ee

Meie poolt esitatud projekti raames korraldame augustis keeleõpetajate suvekooli ja sügisel II keelepöörde konverentsi. Info suvekooli ja konverentsi kohta saadame kõigile eesti keele kui teise keele õpetajatele ja teistele eesti keeleõppe arendajatele e-posti teel ja loomulikult kajastame meie tegemisi ka siin blogis.

Arno Kaseniit

Comments