Eesti Keele Instituut pakub ametikeele koolitusi

Igal aastal pakub Eesti Keele Instituut (EKI) kohalike omavalitsuste ametnikele ja omavalitsuste allasutuste spetsialistidele keelehooldust - ametikeele koolitusi.

EKI korraldab 15 koolitust kantseliidist hoidumise, korrektse ametikeele ja ametikirja teemal. Koolitus on 15–30 osalejale, pikkus 5 akadeemilist tundi ning toimub tellija ruumidesLisateave meiliaadressil marit.alas@eki.ee.Valida saab kolme koolituse vahel: 
 Korrektne ametikeel
• Millal kasutada suurt algustähte?
• Mis põhimõtteid tuleb kokku- ja lahkukirjutamisel järgida?
• Kuidas kirjutada arve?
• Kuidas lühendada?
• Kuidas käänata nimesid?
• Mis moesõnad kummitavad ametikeelt?
• Mis on peamised lauseehitusvead?
• Millised on head keelehooldeallikad?

Ametikiri
• Mis on e-kirjavahetuses sobiv ja mis mitte?
• Kuidas kirja alustada ja lõpetada?
• Kuidas pöörduda ja hüvasti jätta?
• Kuidas vormistada rekvisiite?
• Milline on hea automaatvastus?
• Kuidas anda eitavat vastust?

Kuidas hoiduda kantseliidist?
• Mis on kantseliit ja miks see tekib?
• Millised on kantseliitlikud sõnavormid?
• Mis on tühisõnad?
• Kuidas ravida nimisõnatõbe?
• Kuidas liigendada lauset?

Comments